מילים : מאיר אריאל חזות
לחן: ערבי

סלח לעמך עם נרדף סלח
ביתם רמסו כביתך הודם דעך
הנשאר זעיר גזלו זדים.
בן אמה ארב כנהר פשט
פזמון:
ולעמך שוב חביבי שא בעול לי ענה
תושיעני מבור העלני לעם נאה אורך גלה
שמחני והראני עיר שלם עיר מקדשך
זרח על עמי יה אבי זרח
בן דודי גואלי שלח
זבולי כשחר יזרח
לוי ישורר ישמח
ושנים זה שנים אלפיים שור אל חביב
אחישה רם בגיל תעיר אל בנים
ולעמך שוב חביבי שא בעול לי ענה
תושיעני מבור העלני לעם נאה אורך גלה
שמחני והראני עיר שלם עיר מקדשך

אור עיננו בית חיינו
על אדמתך זר נמצא אותו תעביר אל
גזלוני די עינוני רדפוני
מול שריד מר דומעת עין
עד אנה אב תרתח בגלות בן נרמס 2×
עד אנה צאן ניזנח שוב ורעה מרעיתך
ושנים זה שנים אלפיים שור אל חביב
אחישה רם בגיל תעיר אל בנים
יה אמר ולאב שמר לך אתן נשבע רחמן
ארצנו אדמתנו ירושת עמנו
גאל עמך עם סגולה נאבקים על צביה
אנגן עוד ושוב אשמיע שלנו היא האל הודיע
ושנים זה שנים אלפיים שור אל חביב
אחישה רם בגיל תעיר אל בנים

הבא בתור