פוסע אליך - עמנואל טוביאנה

אמנים שונים

האזן לכל הפלייליסט

מילים:
אני פוסע אל תוך ההיכל
מבקש להיפגש עם המלך
אני עומד בתפילה, לפני הבורא
מנין באתי ומה אני רוצה

פוסע אחורה, מנקה מחשבה
ממתין במקום מחכה ששפתי ייפתחו
פוסע קדימה, נכנס לקדושה
חפץ להגיד תהילתך

פזמון :
נוגע לא נוגע
מכוון אל המילה הנכונה
איפה הנפש
ומה היא רוצה
רק אותך רק אותך

לבקש דעת כדי להבדיל
לבחור בטוב ואותך להגדיל
לרצות לשוב אליך ורק שתסלח
על מה שעשינו בלי דעת

חיים שלמים של בריאות ושמחה
פרנסה ושפע לעבודתך
חירות אמיתית בארצנו הקדושה
שבניך ישובו לארצם במהרה

פזמון:
נוגע לא נוגע
מכוון אל המילה הנכונה
איפה הנפש
ומה היא רוצה
רק אותך רק אותך

לתקן עולם במלכות שדי
שהצדק יפרח והרשע יגווע
בן דוד שיבוא ויישב על כסאו
ויבנה את בית בחירתך

ואז נדע עמוק בתוך הלב
שאותנו אתה רוצה ואוהב
שוועתנו באהבה תקבל
ושלום משלך יבוא על ישראל, ושלום משלך יביאו ישראל


על השיר: כשאנו ניגשים לקראת התפילה אנו מניחים לרגע את ריצת היום-יום וניגשים לעמוד לפני ממ"ה הקב"ה, שויתי ה' לנגדי תמיד ממש. המעבר אינו תמיד פשוט. בבוקר זה טבעי יותר לקום נקי לתפילה אך באמצע היום ובסופו, חסרות ההכנות למפגש המיוחד הזה בו אנו מקדישים זמן איכות לחידוד המטרות האישיות והכלליות שלנו באמצעות תפילת העמידה. זהו רגע עוצמתי וחזק שאסור לו להתפספס ע"י השיגרה והוא חייב לקבל את עוצמתו המליאה כפי שכוונו אנשי כנסת הגדולה בכתבם את תפילת העמידה כאשר לכל מילה מוקדשת מחשבה אדירה ומרוממת.
השיר מחולק לשניים: הפתיחה עוסקת בהכנה לתפילת העמידה, היציאה ממחשבות החול והכניסה אל הקדושה, והחלק השני מוקדש למבנה תפילת העמידה. האדם צומח מתוך תפילותיו על עצמו, מתעצם וגודל להיות פרט מתוך כלל ואז הוא פונה לריבונו של עולם לתפילה על עמו.
היחס המדהים הזה בין האדם הפרטי שמשתפר תמיד באמצעות הדעת ומתקדם לשפר את חייו ולקבל בהם שפע גשמי יחד עם רמה רוחנית גבוהה כדי לחיות את החיים במלוא עוצמתם, צומח מכאן להבין שהוא מרכיב אחד יחיד ומיוחד מתוך עם שזקוק להשלמתו הפרטית כדי לבנות את פאזל החלקים של עם ישראל ולהביא לגאולה שלימה, עם היושב בציון ועובד את אלוקיו בגדלות ומשמש כאור לגויים.
 

הבא בתור