ואהבת לרעך כמוך - עמנואל טוביאנה

אמנים שונים

האזן לכל הפלייליסט

מילים: מיוחס לאר"י ז"ל מתוך לשם יחוד הנאמר לפני תפילת שחרית
לחן: עמנואל טוביאנה
עיבוד והפקה: תומר אדגר
כנר: ראובן בן חנן
גיטרה: עמנואל טוביאנה
קולות: ארז נהוראי הכהן שאקו
תמונה: אירן טוביאנה

הריני מקבל עלי מצוות עשה
של ואהבת לרעך כמוך
והריני אוהב כל אחד מבני ישראל
כנפשי ומאודי

והריני מזמן את פי להתפלל
לפני מלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא
 

הבא בתור