אופיר סלומון - אבא אבא

אופיר סולומון

האזן לכל הפלייליסט

מילים:
בכל פעם שקראת לי
אני ברחתי מידך
בכל רגע שנתת לי
אני סובבתי את פניי
לאן אלך אל מי אבוא
אל תעזבני אלוקיי
ואם ארצה לחזור אל הדרך
שוב אצעק תחנוניי

אבא אבא אני אוהב אותך
אבא אבא אני קורא לך
לעולם אל תעזוב אותי
אני הבן האהוב שלך

איך הייתי כמו עיוור שוטה
שהולך גם בלי עזרה
בכל פעם שדאגת לי
לא עזבת מסלוליי

לא ארצה יותר ללגום
מהדרך הטועה
היום אני מודה עוזב
ומכה על חטאיי

 

הבא בתור