מסע חיי

כשדבריך הם נר לרגליי
וּמזמור דוד על שפתיי
אצא אל מסע חיי
ורק פסוקיך בכליי

נא הייה עימדי בַקשיים
וחלצני מיד רשעים
ברכֵני לחוֹן עניים
להיות המאור לַגויים

כשאליך אקרא נא ענֵנִי
בִנתיב מצוותיך הַנְחֵנִי
מֵרַע לעולם הרחיקֵני
בבוא היום הושיעֵני

כי ידעתי, רחום הוא ליבך
אחֶסה תמיד תחת כנפך
אורח אני בעולמך
ואין לי עוד מלבדך

כשאליך אקרא נא ענֵנִי
בִנתיב מצוותיך הַנְחֵנִי
מֵרַע לעולם הרחיקֵני
בבוא היום הושיעֵני

 

הבא בתור