אעופה אשכונה - מידד טסה

מידד טסה

האזן לכל הפלייליסט

מתוך האלבום השביעי של מידד טסה:
אעופה אשכונה
מילים ולחן: רבי יצחק אבוחצירא


אעופה אשכונה וארחיקה נדוד
במדבר אלינה ואולי אמצא דוד
נשק אהבתו בליבי בוערה
מיום פרדתו נפשי עלי מרה
אעופה אשכונה וארחיקה נדוד
במדבר אלינה ואולי אמצא דוד
ידיד מני ברח הלך עזבני
איזו דרך ארח ואלכה גם אני
אעופה אשכונה וארחיקה נדוד
במדבר אלינה ואולי אמצא דוד
יצאתי לבקש דודי בין חברים
נלכדתי במוקש הכוני השומרים

הבא בתור