התעורר בן אדם - מידד טסה והרב ראובן אלבז

מידד טסה

האזן לכל הפלייליסט

מוסדות אור החיים באילת בניהולו של הרב יואב חנו שליט"א
חגגה בשבת פרשת בא את הדינר השנתי של המוסדות
עם נשיא המוסדות מרן ראש הישיבה הרב הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א
כאשר ביום חמישי בערב נערך הדינר השנתי ובבוקר של יום שישי
נערכה קבלת הפנים המפוארת למרן ראש הישיבה הרב ראובן אלבז שליט"א
תחת גולת הכותרת " דורון למלך " השמחה הייתה רבה כאשר את הארועים הנעים בקולו
וחדר ללבבות השומעים הזמר מידד טסה בשבת שירה אף הנעים מידד לשומעים מסביב
בשיריו המרגשים ובצאת השבת אף ערך ללומדי הכולל שירה אדירה בסעודת מלווה מלכה
ראש הישיבה נתן את ברכתו למידד טסה וברכו בהצלחה מרובה

הבא בתור