מחרוזת חסידית - מידד טסה

מידד טסה

האזן לכל הפלייליסט

סדר השירים :
ריבונו של עולם
אמן
ושכנתי
שפע רב
הנה אנוכי שולח
המה המה
ניגון חב"ד
ליבי ליבי
אחד יחיד ומיוחד
כדאי הוא לו
הפכת מספדי

הבא בתור