אמר ר' עקיבא: "אין כל העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השירים, שכל השירים קודש,
ושיר השירים - קודש קדשים".
 

הבא בתור