שיר היונה

אלבום ליבי במזרח

יעקב שוואקי
 

הבא בתור