מילים: מתוך הפיוט מעוז צור לחנוכה בית אחרון

חשוף זרוע קדשך
וקרב קץ הישועה
נקום נקמת דך עבדיך
מאומה הרשעה

כי ארכה לנו הישועה
ואין קץ לימי הרעה
דחה אדמון
בצל צלמון
הקם לנו רועה שבעה

הבא בתור