אגדלך ניגון של יהונתן ניצן לפיוט הידוע של ר' אברהם אבן עזרא (ספרד, המאה ה-12) מנגינה, שירה ועיבוד: יהונתן ניצן...

הבא בתור