סינגל קליפ בכורה - משה פלד .

מילים:

קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה ,
רם הודע כי לך היום אף לך הלילה .

שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה ,
תאיר כאור יום חשכת לילה ויהי בחצי הלילה .
 

הבא בתור