רועי ידיד וענבי הגפן - לב טהור & מתיקות התורה

רועי ידיד

האזן לכל הפלייליסט

לב טהור ברא לי אלוקים
ורוח נכון חדש בקרבי
אל תשליכני מלפניך
ורוח קודשך אל תיקח ממני
השיבה לי ששון ישעך
ורוח נדיבה תסמכני

אם היו בני אדם מרגישים
במתיקות וערבות טוב התורה
היו משתגעים ומתלהטים אחריה
ולא ייחשב בעיניהם מלוא העולם כסף וזהב למאומה
כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם

לב טהור
מילים - מהמקורות (פיוט אזמר בשבחין של ליל שבת)
לחן - חסידות בעלז

מתיקות התורה
מילים - אור החיים הקדוש
לחן - הרב הלל פלאי
 

הבא בתור