מילים-פרקי תהילים
לחן זהר בהרי

מילים בית א':
שובה אלוקיי,עד מתי
לא תירא מפחד לילה
מחץ יעוף יומם
רק בעיניך תביט
ושילומת רשעים תיראה
יושב בסתר עליון
בצל שדיי יתלונן

פיזמון:
וקרא זה אל זה ואמר
וקרא זה אל זה ואמר
קדוש קדוש
קדוש קדוש
קדוש

מילים בית ב':
כאייל תערוג על אפיקי מים
כן נפשי תערוג אליך אלוקים
צמאה נפשי לאלוקים לאל חי
מתי אבוא ואראה פני אלוקים

הבא בתור