התפילה לשלום ירושלים - עובדיה חממה מארח את אילן דמרי

עובדיה חממה

האזן לכל הפלייליסט

התפילה לשלום ירושלים:

אבינו שבשמים, הבוחר בציון וירושלים
אשר איווית למושב לך את עיר הקודש
ברך את כל בוניה ואת דורשי שלומה
ושלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם
ופרוס עליה את סוכת שלומך
וקיים בא מקרא שכתוב:
"למען ציון לא אחשה
ולמען ירושלים לא אשקוט,
עד יצא כנגה צידקה וישועתה כלפיד יבער"
במהרה בימינו בנה אותה לבנין עולם
לכסא דוד עבדך במהרה לתוכה תכין
ברוך מנחם ציון ובונה ירושלים
מעתה ועד עולם, אמן כן יהי רצון.

מילות התפילה: הרב שאר ישוב כהן
לחן: עובדיה חממה
 

הבא בתור