מילים: אלחי רפואה
לחן : יהודה פונד

מדבר אחד
שתי גחלים
פורטים ומאירים

סיפור אחד
ושתי דמויות
לרגע נפגשים

פזמון:
חוזרים לחולות
מנגנים מנגינות
מאירים נשמות
X 2
מאירים, מאירים נשמות
מאירים נשמות

שופר זהב
שני מיתרים
פורטים ומריעים

חול וחליל
כינור וצליל
שירת הלווים

פזמון:
חוזרים לחולות...

אדם אחד
אור וצלילים
בחול ובימים

וכמו כולם
כול בני אדם
רצים ומאירים...

מנגנים מנגינות
מאירים נשמות
פזמון :
חוזרים לחולות
מנגנים מנגינות
מאירים נשמות
מאירים
מאירים נשמות
מאירים....

\\

"ובכך הם עושים טובה לכל העולם. מרבים בו שפע של אושר, של קדושה ושל מנוחה מחממים את הלבבות ומאירים את הנשמות"
מתוך אורות הקודש חלק ב.- רס"ה, הראי"ה קוק.

 

הבא בתור