"ריבונו של עולם, אתה הנותן ליעף כוח
תן כוח לילדיך רחומיך היהודים
להלל שמך ולעבוד אותך, לבדך".

 

הבא בתור