סנונית ראשונה מ"פרוייקט חייו" של יענקי דסקל - רחמנא! בין כסה לעשור, בעוד עמך בית ישראל שרויים בתפילה ובתשובה...

הבא בתור