"יצר לב האדם לא אומר טעיתי
אך את-זה אני למד מכל מה שעשיתי
הנה אני עומד ניצב לפניך
ומבקש סליחה לנגד עיניך

מלך מלכי המלכים
תסלח על-כל המעשים
אני חוזר, חוזר אליך

יצר לב האדם מנסה בסתר
אבל איך אעשה ואנוכי עפר ואפר
לך אשא תפילה עד שמי מרומיך
אם לא למעני, עשה למען שמך".


ביצוע: עידו קפטן.
מילים ולחן: ניר קפטן.
 

הבא בתור