בס"ד

סנה

מתקרב לקול הבוקע
אני שומע הוא קורא לי
אל תפחד

ומסרב להתקבע
אני לא שייך
רק למקום אחד

הולך מהר
צועד ברחובות
בוער בוער
בתוך העיר הזאת
הלב שלי בוער

מתקרב ולא יודע
אם בדרך הזו אגיע
לסוף המסע

לא מתעכב, לא מתמהמה
אני רץ אל האור
רץ אל האור
רק אליו

הולך מהר
צועד ברחובות
בוער בוער
בתוך העיר הזאת
הלב שלי בוער

 

הבא בתור