מאיר מסוארי - בזמן הזה

אמנים שונים

האזן לכל הפלייליסט

מאיר מסוארי בזמן הזה:

"על הניסים ועל הפורקן
על הגבורות ועל התשועות
ועל הנפלאות ועל הנחמות
שעשית לאבותינו

בימים ההם בזמן הזה
שומע את קולך ולך מודה
על הניסים ועל הפורקן
שבכל עת ובכל זמן
בימים ההם בזמן הזה

בימים ההם בזמן הזה
זה לתמיד היה הווה יהיה
על הניסים ועל הפורקן
שבזכותם אנחנו כאן
בימים ההם בזמן הזה".


 

הבא בתור