בעל החלומות - עובדיה חממה

עובדיה חממה

האזן לכל הפלייליסט

בעל החלומות - מילים ולחן עובדיה חממה

הנה בעל החלומות הזה, ויראו אותו מרחוק
ובטרם יקרב אליהם, יתנכלו אותו להמיתו
מה החלום הזה אשר חלמת?!
האם משול למשול עלינו באת ?!
אנכי מבקש את אחי,
אבל תועה בשדה... אללי

וזו השנאה לבעל החלומות,
הקנאה לבעל החלומות
השנאה, הקנאה, הקינה על בעל החלומות...
וזו התפילה למען החלומות
התהילה למען החלומות
השירה השבירה הכבירה למען החלומות...

הנה בעל החלומות הזה ,ויראו אותו ממרחקים
ולא ראוהו מקרוב, ראו רק גאווה וכתונת פסים
מה החלום הזה אשר חלמת?!
ומה החזון הזה אליו נבחרת?!
אנכי שלום - עולם מבקש,
אבל מהלך בשדה של בורות ושל אש

וזו השנאה לבעל החלומות
הקנאה לבעל החלומות
השנאה, הקנאה, הטינה, לבעל החלומות...
וזו התפילה למען החלומות
התהילה למען החלומות
השירה השבירה האדירה למען החלומות...

ויש פתרונים לחלום... פול ניפול אל הבור
היכן שאין קרבה, אהבה, ענווה הקשבה ומזמור

וחושך לא מגרשים במקלות
ואת האור לא ניתן לכסות
לא בבור או מצור,
את האור הטהור לא ניתן לכבות.

וזו הקנאה לבעל החלומות
השנאה לבעל החלומות

אין נביא בעירו, בשירו...
על ניסים ועל נפלאות

וזו התפילה למען החלומות
התהילה למען החלומות
השירה השבירה האדירה למען החלומות
 

הבא בתור