הלקח המדרשיר - הרב ישראל מאיר לאו ועובדיה חממה

עובדיה חממה

האזן לכל הפלייליסט

הלקח. מילים ולחן: עובדיה חממה

ויגש אליו יהודה ואמר בי אדני, ידבר נא עבדך דבר רק אפך בעבדך, אל נא יחר לא הפעם,...

הבא בתור