של מנעוליך - המדרשיר - עובדיה חממה

עובדיה חממה

האזן לכל הפלייליסט

המדרשיר לפרשת שמות: הפרשנות האמנותית שלי להלן מתבססת על המדרש החסידי הנפלא על הפסוק "של נעליך מעל רגליך,...

הבא בתור