מי כמוך? - המדרשיר - עובדיה חממה ואילן דמרי

עובדיה חממה

האזן לכל הפלייליסט

פרשת בשלח, היא עדות לנס ההצלה הגדול בהיסטוריה של עמנו, ממחשכי מצולות מצריים ועד הררי אורה. ויראו העם את היד...

הבא בתור