ההר - המדרשיר - עובדיה חממה

עובדיה חממה

האזן לכל הפלייליסט
במדרשיר השבועי לפרשת "יתרו" אני נדרש לשאלת המקום הגאוגרפי של הר סיני. יש האומרים ג'בל מוסא, יש האומרים הר כרכו...
הבא בתור