ישראל שטרן מגיש: שבתי - בביצוע יעקב מוצן 

הבא בתור