האזינו לשיר של אייל "ממעמקים"

ממעמקים קראתיך ה׳, שמעה בקולי
תמיד אתה נמצא למולי,
רוצה להינצל מכל צרה ובעיה
שהכול יהיה ברור, בלי ספק או תהייה.
על מה אבקש, על עצמי או על כולם
בתוך ים התפילות אני כמעט ונעלם
מנסה להתרכז בלי לחלום,
להבין שכל מילה היא יהלום.

אב הרחמן, שמע קולנו חוס ורחם,
רחם עלינו קבל תפילתנו,
השיבנו ונשובה שנדע שהכול רק לטובה.

לפעמים צריך להמתין בסבלנות.
התפילה היא בעיקר הזדמנות
להתקרב אליך, למצוא שבילים.
להרים את הראש מעל הגלים.

אב הרחמן, שמע קולנו
חוס ורחם, רחם עלינו קבל תפילתנו,
השיבנו ונשובה שנדע שהכול רק לטובה

כי אתה יודע לב כולם,
כי אתה יודע לב כולם,
שמע קולנו מלך העולם.
 

הבא בתור