בתשובה - יעקב שוואקי

יעקב שוואקי

האזן לכל הפלייליסט

השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה
שלמה לפניך: ברוך אתה ה' הרוצה בתשובה:
מתוך תפילת הלחש.

הבא בתור