ברכת הבנים- עמירן דביר - הופעה

עמירן דביר

האזן לכל הפלייליסט

״יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיתן בלבך אהבתו ויראתו, ותהיה יראת ה׳ על פניך כל ימי חייך. ויתן לך בנים ובני בנים צדיקים וצדיקות, עוסקים בתורה ובמצוות״
נגנים: שי ועדי מאירי, יאיר מיכאל, נאור נחמיה, עמירן דביר.

הבא בתור