לך לך
אישון ליל כבה ירח מאחורי ענן
שמעת קול מתחת לחלון הרגשת זה הזמן
עוטה מעיל אל הקור
כמה חפצים בתיק קטן
פתק על המקרר כתבת
יוצא לדרך לא יודע לאן

כשזה קורה זה קורה
לא צריך להתבלבל

לך לך
מארצך ממולדתך מבית אביך
לך לך
לעצמך

וזה נדמה עולם כמנהגו נוהג
והכל כשורה
אבל בפנים הכל תלוי ועומד
תלוי ועומד כחוט השערה
את יודע מה שהיה לא יחזור להיות אותו הדבר
עברת צד
עכשיו כולם בעבר השני של הנהר

כשזה קורה זה קורה
לא צריך להתבלבל

לך לך
מארצך ממולדתך מבית אביך
לך לך
לעצמךעקיבא ◄בפייסבוק ◄ ובאינסטגרם

הבא בתור