עובדיה חממה - סופרים ומספרים

עובדיה חממה

האזן לכל הפלייליסט

המדרשיר לפרשת "אמור": היום שמונה עשר יום שהם שני שבועות וארבעה ימים לעומר... כך סופרים, סופרים ומספרים ביציאת...

הבא בתור