עובדיה חממה וחברים - מדבר ניסי

עובדיה חממה

האזן לכל הפלייליסט

המדרשיר השבועי לפרשת "במדבר" מנסה להקביל את תחילת מסעות העם במדבר למסעותיו של האדם, האדם בכלל והאדם היוצר...

הבא בתור