אילן דמרי, עובדיה חממה - אם

עובדיה חממה

האזן לכל הפלייליסט

ולפעמים הדברים פשוטים מאוד: למעשינו יש תוצאה ישירה בשטח. בפרשת דברים שלפנינו, דברי התוכחה של משה לעם ישראל...

הבא בתור