הרב שלמה טויסיג - נאך אביסל

אמנים שונים

האזן לכל הפלייליסטהרב שלמה טויסיג נאך אביסל | Reb Shloime Taussig Noch Abissl.


"שכינתא בגלותא, ישראל בגלותא
דער גלות איד שוין יארן לאנג ער גייט, ווען וועט ער שוין זוכה זיין צו פרייד,
נאך אביסל גלות איד, נאך א ביסל זינג דעם ליד,
ווייל נאך א ביסל גייסטו שוין ארויס און די ווערסט שוין אויס דער גלות איד".

 

הבא בתור