תמים תהיה - המדרשיר - איציק אשל ועובדיה חממה

עובדיה חממה

האזן לכל הפלייליסט

במדרשיר השבוע לפרשת "שופטים" בחרתי להתמקד בשאלות תם העולות מאותם ערכי הנהגה נעלים שאנו נדרשים להם: לרדוף...

הבא בתור