כלים שבורים - המלחין רבי נח פלאי

אמנים שונים

האזן לכל הפלייליסט

א-ל-ו-ל: הלחן ש'שובר את הכלים' ומחבר את הלבבות! מאת המלחין ר' נח פלאי 

הבא בתור