גיל עקיביוב - עצת חיים

גיל עקיביוב

האזן לכל הפלייליסט

עצת חיים - שיר חדש ממלא בתובנות נכתב על פי עצה שקיבל חסיד מהרבי מהר"ש (הרביעי משושלת אדמור"י חב"ד). עם מה יוצאים אל החיים? כאשר אדם רואה תכונה שלילית בזולת, עליו לחפש אותה בעצמו! וכאשר נגלית לנגד עיניו תכונה טובה -עליו לקנות אותה לעצמו! את הסיפור כולו שמענו מפי המשפיע הגדול הרב אברהם משה נפרסטק ע"ה והיצירה מוקדשת לעילוי נשמתו

הבא בתור