עוקד והנעקד - יזהר שאבי

אמנים שונים

האזן לכל הפלייליסט

פיוט "עת שערי רצון" הנאמר בבית הכנסת בראש השנה לפני תקיעות שופר, חובר ע"י רבי יהודה בר שמואל עבאס זצ"ל במאה...

הבא בתור