עובדיה חממה מארח את גיל עקיביוב - והיה לארז אדיר

עובדיה חממה

האזן לכל הפלייליסט

והיה לארז אדיר בהר מרום ישראל אשתלנו ונשא ענף ועשה פרי והיה לארז אדיר והיה לארז אדיר ושכנו תחתיו כל ציפור,כל...

הבא בתור