השנים שעוברות לא מכהות זכרונות התמונות עוד באות בגלים אני ילד קטן בחיקו של אבי ששופע באור חסדים בני היקר...

הבא בתור