שיר הקורונה - עמירן דביר | The Corona Song - Amiran Dvir (Prod by Sruli)

עמירן דביר

האזן לכל הפלייליסט

נשיר טוב, יקרה טוב!!

כתוב שברית כרותה לשפתיים ואם אומרים רע יקרה רע ומזה נלמד שאם נדבר טוב יקרה טוב ומוכח הוא הדבר.
ואני חושב שאם נשיר טוב, קל וחומר שיקרה לנו יותר טוב.

ולענייננו, בתקופה זו של בהלת הקורונה, בתקופה שמצווים אנחנו להרבות בשמחה ובמיוחד בפורים, הוצאתי את ״שיר הקורונה״.

אנחנו נשיר בכל הזדמנות ״קורונה לא תגיע לפה״ ובעזרת השם היא אכן לא תגיע.
וגם אם הגיעה,תבוא היא כאורחת לרגע ולא כדי להתנחל.


 

הבא בתור