אנשים עוברים הם אולי חיים אבל לא יודעים איך אוכלים את העולם.אנשים עובדים כל היום רצים אבל לא מוצאים דקה אחת של מנוחה.אבל אני מצאתי אבל אני הבנתי אני איתך וטוב לי אתה איתי תמיד נמצא.אבל אני יודע ורק אותך שומע אני איתך וטוב לי אני כל כך אוהב אותך.
ראפ:אני עכשיו ממש לגמרי לא דרמטי מפוקס מאוד יותר מדומיננטי כל כך חשוב לי וזה ברור לי שזו היא האמת וזה מתאים מאה אחוז לי.לא כמו כולם אני חושב הרבה מאוד לא כמו כולם נותן לעסק לעבוד אני חיפשתי אני מצאתי רק חבל לי על כל אלה שבחוץ השארתי.
פזמון: אבל אני מצאתי אבל אני הבנתי אני איתך וטוב לי אתה איתי תמיד נמצא.אבל אני יודע ורק אותך שומע אני איתך וטוב לי אני כל כך אוהב אותך.
אז כולם שרים שרים פה ווואהו, אז כולם שרים שרים פה ווואהו , אז כולם שרים שרים פה ווואהווו

הבא בתור