קינדרלעך בביצוע להמנון הלאומי"התקווה"
מילים:נפתלי הרץ אימבר
לחן:עממי
עיבוד:אלי כהן ואצי ברי

הבא בתור