שלום עליכם - מרדכי בן דוד

מרדכי בן דוד

האזן לכל הפלייליסט

Mordechai Ben David - Shalom Aleichem

Shalom Aleichem is a traditional song sung Friday night at the beginning of Shabbat, the Jewish Sabbath, welcoming the angels who accompany a person home on the eve of the Sabbath.

Shalom aleichem malachei ha-sharet malachei elyon,
mi-melech malchei ha-melachim Ha-Kadosh Baruch Hu.
Bo'achem le-shalom malachei ha-shalom malachei elyon,
mi-melech malchei ha-melachim Ha-Kadosh Baruch Hu.
Barchuni le-shalom malachei ha-shalom malachei elyon,
mi-melech malchei ha-melachim Ha-Kadosh Baruch Hu.
Tzeis'chem le-shalom malachei ha-shalom malachei elyon,
mi-melech malchei ha-melachim Ha-Kadosh Baruch Hu.

Peace upon you, ministering angels, messengers of the Most High,
of the Supreme King of Kings, the Holy One, blessed be He.
Come in peace, messengers of peace, messengers of the Most High,
of the Supreme King of Kings, the Holy One, blessed be He.
Bless me with peace, messengers of peace, messengers of the Most High,
of the Supreme King of Kings, the Holy One, blessed be He.
May your departure be in peace, messengers of peace, messengers of the Most High,
of the Supreme King of Kings, the Holy One, blessed be He.

הבא בתור