משיח - מרדכי בן דוד - קליפ

מרדכי בן דוד

האזן לכל הפלייליסט

//Ani ma'amin //
(I believe) (Yo creo)
Be'emuna shelema
(with complete certainty)
(con completa certeza)
Beviat Ha Mashiaj, aní,
(In the Messiah's coming )
(En la venida del Mesías)
Aní ma'amin
(I believe) (Yo creo)
//Aní ma'amin//
Be'emuna shelema Beviat Ha Mashiaj, aní,
Aní ma'amin
///Mashiaj/// ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
///Mashiaj/// ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
///Mashiaj/// ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
///Mashiaj/// ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
Veaf al pi sheyitmahmeha
(And although he may delay)
(Y aunque Él pueda demorarse)
Im kol zeh, ajake loh
(Anyway what I will wait)
(De todas maneras lo esperaré)
Ajake loh bejol iom sheyavoh
(I will wait every day He comes)
(Esperaré cada día a que Él venga)

הבא בתור