והכן פרנסתנו - מרדכי בן דוד

מרדכי בן דוד

האזן לכל הפלייליסט

רצועה 2 מתוך הדיסק אין עוד מלבדו של מרדכי בן דוד | מ.ב.ד | M.B.D

והכן פרנסתנו מידך הרחבה והמלאה. ולא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה ולא לעם אחר ותן לכל איש ואיש די פרנסתו ולכל גויה וגויה די מחסורה. ותמהר ותחיש לגאלנו ותבנה בית מקדשנו ... (מתוך תפילה הנקראת בסיום התהילים)

האזנה עריבה ומועילה

הבא בתור