כי הדלקתי נרותי - מרדכי בן דוד

מרדכי בן דוד

האזן לכל הפלייליסט

כי הדלקתי נרותי והצעתי מטתי והחלפתי שמלותי
לכבוד יום השבת.

הבא בתור