הנני בידך - אברהם פריד

אברהם פריד

האזן לכל הפלייליסט

Song by Avraham Fried
Composed by Pinchos Brayer
Arranged by Naftali Shnitzler
Mixed by Eli Lishinsky

The composers son Yehuda Leib was married to Esther a few days ago. As a gift to Chosson Kallah and the Brayer family, this song is being released.

This song will appear on Avraham Fried's upcoming cd.

The cd will be distributed by Aderet Music


גדול הזמר החסידי, אברהם פריד, בסינגל חדש מתוך אלבומו החדש ריבון העולמים בלחנו של פנחס ברייער. בנו של ברייער התחתן השבוע ולרגל השמחה שוחרר השיר באופן רשמי לאחר שגרסה ראשונית שלו דלפה לפני כמה שבועות.

מילות קודש אלו נתייסדו ע”י הרה”ק רבי מאיר’ל מאפטא זצוק”ל בעמח”ס אור לשמים. בראש הספר הביא המו”ל את התפילה שחיבר רבינו, ואשר בעל התפארת שלמה היה רגיל לאומרה בכל יום, בציינו, שהתפילה הזאת היא סגולה לפרנסה ולכל טוב, ובתנאי שיאמרוה בכוונה.

על העיבוד אחראי נפתלי שניצלער ואילו המלים המרגשות מתוך תפלתו של ר׳ מאיר׳ל מאפטא.

מילים:
רבון העולמים, ידעתי כי הנני בידך לבד כחומר ביד היוצר,
ואם גם אתאמץ בעצות ותחבולות וכל יושבי תבל יעמדו למיני להושיעני ולסמוך נפשי,
מבלעדי עוזך ועזרתך אין עזרה וישועה.

(מתוך תפלתו של ר׳ מאיר׳ל מאפטא, בעמח״ס אור לשמים)

הבא בתור